Sách của Siêu Mọt là sách in lại từ sách gốc chuẩn kích cỡ và nội dung, sử dụng chất liệu giấy Công nhiệp OFFSET có keys và audio đi kèm theo sách.

Sách in màu và sách in lại khác nhau ở điểm nào? “Sách in màu” là sách in từ bản gốc có màu (thường là các sách Student’s Book, sách Pupil’s Book, sách học sinh,…) còn “sách in lại” là các sách được in lại từ sách gốc không có màu- đen trắng (thường là sách Workbook, Activity Book, sách bài tập,….).

Sách in màu bằng công nghệ Laser (cho độ bền màu hơn gấp nhiều lần công nghệ in phun)
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay