Dưới đây là danh sách các câu hỏi mà khách hàng trước đây đã từng hỏi!

1. Sách in bởi Siêu Mọt Sách chất lượng ra sao?

Dạ, tất cả các sách trên website Siêu Mọt Sách đều in theo như Nhà Xuất Bản. Nhà xuất bản, xuất bản sách như nào thì shop sẽ in như thế. Sách được xuất bản màu thì shop sẽ in màu, và sách được xuất bản đen trắng thì shop sẽ in đen trắng. Shop có ghi chi tiết tại phần mô tả ngắn: 

Sách In màu (sách xuất bản màu)

Sách in đen trắng 123

Sách In đen trắng (sách xuất bản đen trắng)

“Sách keo gáy”, hay nhiều bậc phụ huynh và giáo viên hay điện hỏi shop sách dán gáy, sách gáy dán thì là giống nhau ạ. Tìm hiểu thêm tại đây

Tất cả các sách keo gáy (theo như sách được xuất bản) đều được mô tả chi tiết

Sách keo gáy

Bộ sách được gia công keo gáy tại Siêu Mọt Sách

2 Đặt Hàng và Thanh Toán tại Siêu Mọt Sách